Verejný sektor

Ponuka pre verejný sektor

Lacnejšia elektrina

 • Pokiaľ máte záujem o lacnejšiu elektrinu, vyplňte stručný dotazník. Na základe týchto informácií Vám pripravíme cenovú ponuku.
 • Po dohodnutí ceny a uzatvorení zmluvy a plnej moci vybavíme celý prechod ku nám za Vás. Prechod k nám je zadarmo. Neúčtujeme žiadne poplatky za prechod.
 • Elektrinu začnete od nás odoberať od dohodnutého dátumu. Najčastejšie to býva od 1.1. nasledujúceho roka.
 • Pri prechode k nám nebudete odpojení od elektriny. Elektrina sa k Vám dostane prostredníctvom súčasných vedení. Faktúrovať Vás však budeme my.
 • Prechodom k Energy Europe, SE nedôjde k zníženiu kvality odoberanej elektriny. Energy Europe, SE má s distribučnými firmami zmluvne dohodnuté podmienky, ktoré zabezpečujú dodávku elektriny k odberateľovi v kvalite podľa technických noriem.
 • Ak by Energy Europe, SE z akéhokoľvek dôvodu nemohla dodávať elektrinu, jej miesto by automaticky zastúpil takzvaný dodávateľ poslednej inštancie. Vy ako odberateľ by ste zmenu fyzicky nepocítili. Zmenila by sa iba cena elektriny podľa cenníka aktuálneho dodávateľa.
 • Ponúkame fixnú cenu elektrickej energie. Nepokutujeme Vás za nedodržanie dohodnutého odberu elektriny. Za odchýlky nesieme zodpovednosť my. Významné zmeny v odoberanom množstve elektriny nám však bude treba nahlásiť.
 • Poskytujeme bezplatné poradenstvo k Vašej spokojnosti.

4 jednoduché kroky k zmene dodávateľa

 1. CENOVÁ PONUKA: Napíšte nám na energyeurope@energyeurope.sk a uveďte meno a telefónne číslo, aby sme Vám zavolali a spravili cenovú ponuku. Môžete vyplniť krátky dotazník a rovno nám ho poslať.
 2. ZMLUVA a SPLNOMOCNENIE: Pošleme Vám vyplnenú zmluvu o združenej dodávke energie a splnomocnenie, na základe ktorého podáme výpoveď Vášmu súčasnému dodávateľovi. 
 3. PODPÍSANIE a ODOSLANIE: Podpíšte a odošlite nám po dve kópie z oboch dokumentov na adresu: ENERGY EUROPE, SE, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
 4. ODBER: Po uplynutí výpovednej doby Vám začneme dodávať elektrinu. O zmene dodávateľa budete informovaní.