Služby

Všetky potrebné podklady

 

Elektrina je druh energie, bez ktorej by sme si dnes nedokázali predstaviť svoj každodenný život. Ráno, keď si spravíme svoju obľúbenú kávu alebo čaj, napoludnie, keď pripravíme svojej rodine ten najlepší obed, večer po vložení bielizne do práčky, keď si sadneme pred televízor, aby sme mohli.

Zistite viac...

 

Podľa dostupných prognóz bude v ďalších rokoch, v zmysle utlmovania hospodárskej krízy, spotreba elektrickej energie v národnom hospodárstve narastať. S rastom spotreby elektrickej energie v priemysle rastú aj prevádzkové náklady podnikov.

Zistite viac...

 

Aj keď sa môže zdať, že obce neminú mnoho elektrickej energie, opak je pravdou. Pouličné osvetlenie.

Zistite viac...