O nás

Energy Europe, SE

Dodávateľ elektrickej energie, Energy Europe, SE, je európska akciová spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2013 za účelom obchodovania s elektrickou energiou na Slovenskom, ale aj ostatnom európskom trhu. Už počas roka 2014 sa uskutočnili prvé dodávky elektrickej energie do desiatok firiem a aj domácností. Od roku 2015 zabezpečujeme dodávku už niekoľkým stovkám našich firemných zákazníkov, z ktorých veľká časť nám zachováva dôveru a opakovane sa spolieha na naše služby.

V tomto roku (2017) sa zároveň pripravujeme na realizáciu dodávok plynu pre firemných zákazníkov ako aj pre domácnosti.

Cieľom spoločnosti je získať na Slovenskom trhu stabilné postavenie a byť bezpečným a spoľahlivým dodávateľom elektrickej energie a plynu.

Cieľovým segmentom sú firemní odberatelia, ktorým môžeme garantovať individuálny a profesionálny prístup na zabezpečenie čo najvýhodnejších podmienok (zmluvných, cenových, konzultačných) pri dodávke elektrickej energie, s ohľadom na špecifické požiadavky každého odberateľa.

Profesionálny team ľudí v našej spoločnosti zahŕňa odborníkov, ktorí majú skúsenosti s trhom elektrickej energie a odborne zdatných account manažérov, ktorí zabezpečujú kontakt a individuálny servis pre odberateľov.

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike
č. 2014E 0595

Povolenie č. 2014E 0595