Dokumenty

Všetky potrebné podklady

Cenníky

Cenník dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2018

Cenník dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2017

Západné Slovensko

Cennik_dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2016

Cenník dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.7.2015

Cenník dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2015

 

Stredné Slovensko

Cennik_dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2016

Cenník dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.7.2015

Cenník dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2015

 

Východné Slovensko

Cennik_dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2016

Cenník dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.7.2015

Cenník dodávky elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2015

 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre firmy s platnosťou  od 28.5.2018

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti platný od 30.7.2014

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky do  30 MWh platný od 30.7.2014

 

Štandardy

Štandardy kvality 2014

Štandardy kvality 2015

Štandardy kvality 2016

 

Primárne zdroje elektriny

 Emisie CO2 podľa informácií od dodávateľa elektriny v roku 2014 dosiahli hodnotu 121 g/kWh.

Emisie CO2 podľa informácií od dodávateľa elektriny v roku 2015 dosiahli hodnotu 142 g/kWh.

Emisie CO2 podľa informácií od dodávateľa elektriny v roku 2016 dosiahli hodnotu 133 g/kWh.