AKTUÁLNE  

28.05.2018

Spoločnosť Energy Europe, SE ku dňu 30.06.2018 končí svoje pôsobenie na slovenskom trhu ako dodávateľ elektrickej energie pre koncových zákazníkov. Dôvodom ukončenia činnosti je komplikovaná situácia na slovenskom trhu s energiami a tým z našej strany nemožnosť zabezpečiť spoľahlivú dodávku elektriny.
Za komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. Všetkým našim obchodným partnerom ďakujeme za spoluprácu.

 

20.8.2014   

Rozhodnutie ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ č.: 0329/2015/E